عوامل تشکیل سایه چیست ؟

مطابق شکل ، در اطاق تاریکی نور یک چراغ قوه قوی یا چراغ مطاله را روی یک دیوار سفید یا کاغذ سفیدی که روی دیوار چسبانیده شده است ، بتابانید . چراغ را در فاصله 2 تا 3 متری دیوار قرار دهید . پشت چراغ بایستید . آیا تشکیل سایه داده اید ؟

.......


...حال بین چراغ و دیوار بایستید و یا دست خود را در میان آنها نگه دارید . چه اتفاقی می افتد . از چراغ دور شده و به دیوار نزدیکتر شوید . چه تغییری در سایه ایجاد می شود ؟

مشاهده خواهید کرد :

وقتی که پشت چراغ می ایستید ، سایه ای روی دیوار ندارید . اما وقتی جلو چراغ و دور از دیوار می ایستید ، سایه بزرگی روی دیوار می اندازید و به تدریج که از چراغ دور می شوید سایه کوچکتر می شود .

توضیح :

شما با مسدود کردن راه عبور پرتو های نور ایجاد سایه می کنید و دلیل اینکه هر قدر از منبع نور دورتر می شوید سایه کوچکتر می شود این است که جلو پرتوهای نور کمتری را می گیرید . بطور کلی هر جسمی که اجازه عبور نور را از خود ندهد ، ایجاد سایه ای به مساحت نور کاسته شده در آن محل می نماید .

سایه منطقه‌ای است که نور از منبع آن به علت ممانعتی که یک جسم ایجاد می‌کند قابل دسترسی نیست و تاریکی همه ی فضای پشت یک جسم را به کمک نور جلوی آن در بر می‌گیرد.

یک سایه واقعاً بزرگ - چرا آسمان شب تاریک است ؟

آسمان شب یک سایه خیلی بزرگ است. وقتی که به دلیل چرخش زمین، بخشی از زمین از خورشید دور می شود، آسمان آن بخش از زمین تاریک می شود. در این شرایط زمین جلوی نور خورشید را سد می کند و نمی گذارد به آسمان بالای سر شما نور برسد. ( سایه زمین بر روی آسمان می افتد ) وقتی نوری نیست معنی اش  این است که گرمایی هم در کار نیست. به خاطر همین است که تقریباً همیشه شب ها خنک تر از روزها هستند .

ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ ﴿۶۱﴾

این بدان سبب است که خدا شب را در روز درمى‏آورد و روز را [نیز] در شب درمى‏آورد و خداست که شنواى بیناست (۶۱) - سوره حج