پسرم

 سلام و خسته نباشی

 در کتاب ریاضی کلاغ سپید ( 30 دقیقه )

 صفحات 136 - 137 - 138 - 139با دقت انجام شود .

 تذکر :

 روز شنبه ارزشیابی علوم از دروس 12 و 13 خواهد بود .