خیلی زود و سریع با چهار خط راست  بدون این که قلم را از روی کاغذ بردارید، نه نقطه‌ای که در تصویر می‌بینید را به هم وصل کنید.

 

در ادامه مطلب پاسخ سرگرمی را ببینیم ........