پسرم

سلام 

لطفا قبل از اینکه تکلیف را انجام بدهی ، حتماً یک یا دوبار از روی متن ابتدای آن بخوان .

جهت دریافت تکلیف فارسی ( کلمات هم خانواده ) اینجا کلیک نمایید .