جهت دریافت نمونه سوالات ارزشیابی ریاضی دوم ابتدایی اینجا کلیک نمایید .

یاد آوری :

پسرم

سلام

می دانم که همیشه همه ی سعی و تلاش خود را می کنی که نتایج خیلی خوبی بگیری ، روز چهارشنبه از دو فصل 3 و 4 ریاضی مجددا ارزشیابی به عمل خواهد آمد .

تلاش کن تا بهترین امتیاز کلاس نصیب تو گردد .