پسرم

شب خوش

برای فردا چهارشنبه به همراه خود چند میوه مانند پرتقال ، خیار ، گوجه فرنگی ، خرما ، زیتون ، نارنگی و سیب و موز . ... به کلاس بیاور . می خواهیم در کنار هم بخوریم و یاد بگیریم .