جهت دریافت نمونه سوالات شماره ی 1 ارزشیابی ریاضی اینجا کلیک کنید .

جهت دریافت نمونه سوالات شماره ی 2 ارزشیابی ریاضی اینجا کلیک کنید . این نمونه سوال به صورت تستی می باشد .