پسرم

در این بازی باید عدد مربوط به خانه ای که استخوان سگ در آن است را در مدت زمان کوتاهی پیدا کنی .

جهت دریافت بازی برروی تصویر زیر کلیک کن .