پسرم

  • جهت انجام فعالیت درس علوم ، فردا 16/11/90 وسایلی که ایجاد صوت ( تولید صدا ) می کنند مانند سوت ، نی ، فلوت و ... را همراه خود به کلاس بیاور .

تذکر : برچسب اسم فراموش نشود چون مسئولیت مواظبت از وسایل به عهده ی خودت می باشد .