پسرم

سلام

جهت انجام فعالیت علوم برای فردا سه شنبه ، تصاویری که نشان دهنده یک جسم نورانی است یا چیزی که از خود صدا تولید می کند همراه خود به کلاس بیاور .

جهت آموزش مسواک زدن ، فردا همراه خود مسواک شخصی خود را به مدرسه بیاور .