ضمن تشکّر از خانواده ی جناب آقای گیاهی ، جهت تهیّه و اهدا کتاب به دانش آموزان کلاس دوم ، نتایج مسابقه به قرار زیر می باشد .

نفرات اول

                  کیابد تابش

                  امیرمحمد آقاعلی

نفرات دوم

                 رامتین امینی

                 علی گیاهی

                 پارسا صلصال

نفرات سوم

                 پویا بصیری  

پسران عزیزم

می دانم که همه ی شما دلبندانم ، تمام سعی و تلاش خود را کرده اید . امیدوارم در مسابقات بعدی نام همه ی شما عزیزانم را به عنوان نفرات برتر مسابقه اعلام کنم .

موفقیت و سلامتی روز افزون را از خداوند متعال برایتان خواستارم

آموزگارتان - ماه آفرین باقری