اِنّ اَعفَی النّاسِ مَن عَفا عِندَقُدرَتِهِ
بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد 

بر دل فاطمه داغ عالم شد

التماس دعا