والدین گرامی

با سلام

اولین جلسه جهت آشنایی با آموزگار و شیوه ی کار کلاس روز چهارشنبه مورخ 10/7/92 راس ساعت 14:30الی 16 درمحل دبستان برگزار می گردد.(حضور یکی از والدین الزامی است)

لطفا وسایل و اقلام زیر را تهیه کرده ، برچسب اسم زده و در اسرع وقت به مدرسه تحویل نمایید .

  • 2عدد دفتر 50 برگ فنردار
  • دفتر فیلی بزرگ جهت نقاشی
  • یک بسته مدادرنگی 12 رنگ
  • پاک کن و مدادتراش