اگر دوست دارید بتوانید به آسانی دایناسوری زیبا و جذاب مانند شکل بکشید،به ادامه مطلب مراجعه کنید.


گام اول :کشیدن شکل ها و خطوط اضافه برای کمک به رسم راحت تر طرح.

 

 
 

 
 

 

گام دوم : شروع به کشیدن سر این دایناسور کوچک و زیبا می کنیم.
 
    

 
 
 

 

 

گام سوم : کشیدن دست ها ،بدن و تخم دایناسور
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 گام آخر :پاک کردن خطوط اضافه و رنگ آمیزی