بر چهره پر ز نور مهدی صلوات
 بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست
 بهر فرج و ظهور مهدی صلوات
 
اللهم عجل لولیک الفرج

 

 شعبان بهانه ای است برای دوستی با خدا، لحظه هایتان سرشار از این دوستی باد.

عیدتان مبارک