برای سفارش لوح فشرده
جشنواره به یادماندنی پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها
و همچنین گزارش تصویری « عکس » برخی فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و فوق برنامه فرزندتان در سال تحصیلی جاری و سنوات قبل به دفتر دبستان مراجعه فرمایید.