جهت دریافت نمونه سؤالات ارزشیابی درس علوم ( فصول 13 - 14 ) اینجا کلیک نمایید .

 

توجه  : کلیه ی ارزشیابی های درس علوم به صورت شفاهی  می باشد  و برخی از سؤالات جواب واگرا دارد  و لازم نیست دقیقا مانند کتاب پاسخ داده شود،  دانش آموز آنچه را درک کرده ، پاسخ خواهد داد .