پسر گلم

 سلام و خسته نباشی       

 برای این هفته ی تو تکلیفی در نظر نگرفته ام .

 

امّا باید بدانی که :

  •  روز شنبه 28/2/92 ارزشیابی هدیه ها از ابتدای درس 12 تا آخر کتاب را خواهیم داشت .وضو به صورت عملی ارزشیابی خواهد شد .
  • روز یک شنبه 29/2/92 اردوی تفریحی باغ غدیر را خواهیم داشت . تغذیه آزاد می باشد و ناهار مانند روزهای گذشته با مدرسه خواهد بود و ساعت خروج مانند روزهای گذشته .

پسر عزیزم ...

  • لطفاً کتب داستانی که از مدرسه نزد تو به امانت می باشد را روز شنبه به مدرسه بیاور .
  • به یاد داشته باش که کتب و دفاتر درسی که امروز چهارشنبه تحویل گرفته ای را روز شنبه به همراه خود نیاور فقط کیف خود را جهت دریافت بقیه ی لوازم و کتب و دفاتر در روزهای بعد به همراه بیاور .