نمونه سؤالات ارزشیابی علوم ، فصول 11 و 12 . لطفاً جهت دریافت برروی تصویر مقابل کلیک کنید .  

توجه  : کلیه ی ارزشیابی های درس علوم به صورت شفاهی  می باشد  و برخی از سؤالات جواب واگرا دارد  و لازم نیست دقیقا مانند کتاب پاسخ داده شود،  دانش آموز آنچه را درک کرده ، پاسخ خواهد داد .