کودک به بازی های کامپیوتری معتاد شده است .

 

باید واقع بین باشیم ، بازی های کامپیوتری جالب هستند . کودکان حرکات تولید شده توسط خودشان ، شکل ها و تصاویر ، صداها ، امتیاز آوردن خودکار، مهارت هایی که به دست می آورند و هیجان بردن و یا بیش تر کردن امتیازاتشان را دوست دارند . بعضی از بازی های کامپیوتری....


باید واقع بین باشیم ، بازی های کامپیوتری جالب هستند . کودکان حرکات تولید شده توسط خودشان ، شکل ها و تصاویر ، صداها ، امتیاز آوردن خودکار، مهارت هایی که به دست می آورند و هیجان بردن و یا بیش تر کردن امتیازاتشان را دوست دارند . بعضی از بازی های کامپیوتری جنبه ی آموزشی نیز دارند . آن ها هماهنگی بین دست ها و چشم ها را بیش تر می کنند ، توانایی پردازش اطلاعاتی را که از چند راه مختلف حسی ، همزمان وارد مغز می شوند ، بیش تر می کنند و زمان واکنش به محرک ها را کاهش می دهند . همچنینی آن ها کامپیوتر را به نحو شیرینی به کودک معرفی می کنند .

از سوی دیگر ، کودکان گاهی ساعات بیش تری از آنچه والدینشان مایلند صرف بازی های کامپیوتری می کنند . این امر باعث می شود که در انجام فعالیت های مهم دیگر نظیر تکالیف مدرسه کوتاهی کنند . اگر احساس می کنید که کودکتان بیش از حد با این قبیل بازی ها مشغول شده است ، باید با آن جدی برخورد کنید . با این حال ، به خاطر بسپارید که در مورد بسیاری از کودکان ، جالب بودن و جذابیت بازی ها در ابتدا بیش تر و به مرور کم می شود .

همراه کودک بازی کنید .

اگر تا کنون بازی های کامپیوتری نکرده اید قضاوت در مورد آن ها را به بعد از آزمایش آن ها موکول کنید . در این صورت متوجه خواهید شد که بعضی از آن ها واقعا به کودک کمک می کنند که برخی از موضوعات و مهارت های ضروری را یاد بگیرد . به کودک اجازه دهید که بازی های مورد علاقه اش را به شما نشان دهد . خودنان هم آن ها را یکبار امتحان کنید تا یک حالت رقابت پدید آورید . بازی هایی را انتخاب کنید که علاوه بر دارا بودن ارزش آموزشی ، جذاب باشند . هر دو شما از چنین برنامه هایی که منطق ریاضی را به کار گیرد ، لذّت خواهید برد .

از بازی های کامپیوتری به عنوان جایزه استفاده کنید .

از این برنامه ها به عنوان انگیزه هایی برای انجام کارهایی نظیر تکالیف مدرسه یا کارهای منزل استفاده کنید. « می توانی بعد از اینکه مشق هایت را نوشتی و ما آن ها را دیدیم ، نیم ساعت بازی کنی .» یا این که به کودک در مقابل انجام دادن مقدار بیش تری از کارهای خانه ، پول بدهید تا بتواند در مراکز تفریحی دیگر بازی کند .

اجازه دهید کودک از بازی کردن سیر شود .

اگر کودک شما می خواهد به قیمت انجام ندادن کارهای دیگر به بازی های کامپیوتری بپردازد ، با او قراری بگذارید ؛ بدین ترتیب که بعدازظهر روزهای تعطیل هر چقدر که دوست دارد بازی کند و حتی تا دیروقت بازی کند یا اینکه با او مسابقه ای بگذارید ؛ بدین ترتیب که کدام یک از شما می تواند مدت زمان بیش تری بازی کند . به او این فرصت را بدهید که تا جایی که دوست دارد ، بازی کند و از بازی کردن سیر شود .

پیامدهای منفی را به کار گیرید .

هنگامی که تمام روش های دیگر نا موفّق بودند ، کامپیوتر را قفل کنید و یا این که سیم آن را بیرون بکشید تا کودک مجبور شود اجازه ی بازی کردن را کسب کند . به تدریج به او بفهمانید که نتایج سوء استفاده از امکانات چه خواهد بود و دقیقا مدت زمانی را که در اثر سوء استفاده ، کامپیوتر مهر و موم خواهد شد ، مشخص کنید . سپس پیگیری کنید که تا چه حد ، از دستورات شما پیروی می کند .