پسران عزیزم

دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند. در سال جدید خورشیدی، سبزی ، شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیت ها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندم.

تقدیم به همه ی شما پسران گلم

 

 

 

 

 

 

 

دلتنگ همه ی شما عزیزانم هستم 

ماه آفرین باقری