امروز چهارشنبه 16/12/91 در کلاس علوم بچّه ها با در گروه خود با همکاری یک دیگر کارت فعالیت جانوران را درست می کردند .

 

  

 با هم ببینیم ...

 


این دانش آموزان هرگز لذّت یادگیری در کنار همدیگر را فراموش نخواهند کرد .