برخیز که فجر انقلاب است امروز              بیگانه صفت خانه خراب است امروز
 
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد          از لطف خدا نقش بر آب است امروز
 

 

 

۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد .