در یکی از درس های علوم دوم ابتدایی با عنوان سرگذشت دانه ، میوه های مختلف را به دانش آموزان نشان می دهیم و از آن ها می خواهیم دانه های میوه ها را جدا کرده سپس میوه را با مشاهده ی تعداد دانه ها  و  یا سفتی و نرمی دانه ها طبقه بندی کنند . در این فعالیت علوم با میوه ی موز مواجه شدیم و از دانش آموزان خواستیم تحقیق کنند و دریابند که موز جزو کدام دسته از میوه ها است . آیا دارای دانه می باشد یا کلاً بدون دانه است ؟

در تحقیقی که دانش آموز برنا احمد زاده برایمان آورد ، فهمیدیم که ...


نهال موز که میوه ی آن خوراکی است ، بدون دانه می باشد و به چند روش زیاد می شود .

  1. کشت بافت
  2. پاجوش
  3. ریزورم

 

 

 

 

بیش ترین روشی که استفاده می شود ، تکثیر به وسیله ی ریزورم است . در این روش گیاه موز که دارای ساقه ی زیر زمینی یا ریزورم است و شکل تقریبا گرد دارد . ریزورم را از پایه ی مادری جدا می کنند و محلی که ریزورم جوانه از پایه ی مادری قطع می شود باید کاملاً صاف و بدون زخم خوردگی باشد تا باعث پوسیدگی آن نشود .

تاریخچه ی موز به 400 تا 500 سال قبل از میلاد مسیح می رسد . که گیاه شناسان این گیاه را جزو اولین گیاهانی می دانند که انسان توانسته آن را تکثیر کند. موز در مناطق گرم به عمل می آید . گیاه موز برگ های پهن و بلند دارد  اما ساقه ی مشخص ندارد . در عوض ساقه های زیرزمینی ضخیمی دارد که آن را در برابر کم آبی مقاوم می کند. پس نتیجه می گیریم موز هسته ندارد .

با تشکّر از برنا احمد زاده