پسرم

سلام

این انیمیشنی است که در کلاس باهم دیدیم . بهتر است یکبار دیگر آن را در خانه به تنهایی مشاهده کنی . اگر دوست داشتی می توانی مشاهدات خود را یادداشت و به صورت یک نشریه در بیاوری .

جهت دریافت برروی تصویر مقابل کلیک کن .