شما هم لذّت یادگیری را در چشمان فرزندانتان ببینید ...


 

و امّا خلاقیت آریا شجاعی ...


با تشکّر از خانواده ی محترم جناب احمدزاده و دیگر عزیزانی که همواره یار و همراه فرزندانشان در امور یاددهی - یادگیری می باشند .
 مسلماً همه باهم (خانه و مدرسه) درکنار هم فراهم کننده ی چنین محیطی برای فرزندان و فراگیرانمان خواهیم بود .