پسر گلم

سلام

جهت شرکت در مسابقه ی پرتاب موشک در جشن فردا 16/11/91 یادت باشد که موشک کاغذی خود را به همراه داشته باشی . این موشک بایستی حداقل بتواند مسافت 7 متر ( 700 سانتی متر ) را طی کند .