چه خوب است که یادمان باشد یادگیری زمانی اتّفاق می افتد که با لذّت و شادی همراه شود و در این صورت است که ماندگار خواهد شد .

جهت دیدن تصاویر به ادامه مطلب بروید ....