زمان هایی از روز که در طی آن به بالا ترین حد قابلیت ذهنی و جسمی خود می رسید را شناسایی کنید و مهم ترین و ضروری ترین کارهای خود را در این اوقات انجام دهید . به اندازه کافی استراحت کنید تا بتوانید بیشترین بازدهی را داشته باشید ....

 

..... جهت دریافت فایل برروی دکمه ی زیر کلیک کنید .