پسر عزیزم

سلام

فرم زیر را به دقّت مطالعه کن و در هر مورد به خودت نمره بده . فکر می کنی در کدامیک از موارد زیر به تلاش بیش تری نیازمندی ؟؟؟ دو مورد آخر جدول را خودت بنویس و نمره بده . سعی کن صادقانه پر کنی . آی گل پسر یادت باشد که پس از تکمیل آن را به پدر و مادر هم نشان بدهی و از آن ها هم نظر بخواهی ، شاید حرف دل آن ها چیز دیگری باشد .


فرم خودسنجی

ردیف

انتظارات

مقیاس درجه بندی

خ خ

خ

ق ق

ن ت

1

اخلاق و رفتارم در منزل رضایت بخش است .

       

2

تکالیفم را به موقع و مرتب انجام می دهم .

       

3

از تلویزیون ، کامپیوتر ، اینترنت و ... با نظارت والدین و به اندازه ی تعیین شده استفاده می کنم .

       

4

نظافت شخصی ام مانند حمام کردن ، شانه زدن مو ، کوتاه کردن ناخن و ... را رعایت می کنم .

       

5

در تمیز نگه داشتن منزل کوشا هستم و در نظافت آن هم کمک می کنم .

       

6

وسایل شخصی ام مانند لوازم التحریر ، لباس و ... را در جای خود قرار می دهم .

       

7

شب ها قبل از خواب ، مسواک می زنم .

       

8

قبل از 9 شب به رختخواب می روم و می خوابم .

       

9

         

10

         

 

 

جهت دانلود فرم خود سنجی اینجا کلیک کنید .

با تشکّر – باقری