پسرم

سلام

به دنبال درس اشکال هندسی ، سرگرمی زیر را برایت در نظر گرفته ام . امیدوارم دوست داشته باشی .

جهت انجام سرگرمی ، برروی تصویر مقابل کلیک کنید .