پسرم

قشنگ آن است که هنر دست تو باشد . با هم ببینیم ...


با تشکّر از پسرانم :

آرمان شعرباف - مهرنیا عمویی - پویان سیفی - پارسا سرداری نژاد - عرشیا دوازده امامی - پارسا ثابت جو  - سینا محمدی زاده