پسران عزیرم

هنر دست و خلاقیت شما فوق العاده است .

با تشکّر از دانش آموزان :

سینا محمدی زاده - آرمین حسنی القا - پارسا موسویان زاده - پارسا کافی نیا