نوگلانمان امروز در کلاس دست به دعا برداشتند . به راستی آنان در دل چه دعایی کردند ؟! دنیای درون آن ها در کجا سیر می کند ؟!


بشنویم با هم از دنیای کودکی آن ها ....

جهت دانلود بر روی تصویر مقابل کلیک کنید .