توجّه و تمرکز ، پایه و اساس انجام موفقیت‌آمیز امور روزمره، مطالعه هدفمند و بهینه و همچنین انجام صحیح تکالیف درسی است. ...

 


 


برخی افراد به سهولت می‌توانند بر امور محوله خود با وجود همه موانع، کشمکش‌ها و محیط شلوغ اطراف تمــرکز کنند و وظایف خود را به درستی به پایان بـــرسانند. در مقـــابل افرادی هم وجود دارند که سر و صدای محیط اطراف یا حضور افراد غریبه و نظارت بر عملکرد آنها، تمرکزشان را کاهش داده و موجب می‌شود توانایی انجام صحیح وظایف خود را از دست دهند. فراتر از وجود این دلایل، توانایی داشتن تمرکز، بر فعالیت افراد تأثیرگذار خواهد بود. برای حل مسائل و مشکلات نیاز به توجه و تمرکز بالا وجود دارد و اگر تمرکز کافی وجود نداشته باشد، فرد قادر به یافتن راه‌حل مناسب نخواهد بود.

 وجود توانایی تمرکز برای هر فعالیتی که فرد درصدد به پایان رساندن آن باشد حتی برطرف کردن نیازهای روزمره، بسیار مهم است. اگر فردی مهارت تمرکز خود را افزایش دهد، موفقیت و پیشرفت بسیار بالایی را در فعالیت‌های روزانه خود مشاهده خواهد کرد. انجام تمرینات تقویت تمرکز یک مهارت بسیار مفید و مهم است. این مهارت برای کودکان که برای انجام تکالیف مدرسه و مطالعه در محیط‌های شلوغ به تمرکز بالا نیاز دارند و کودکان بی‌دقت و بیش‌فعال نیز مؤثر است.

علاوه بر این کودکان به‌طور معمول ظرفیت تمرکز پائین‌تری نسبت به بزرگسالان دارند و غیرممکن است که از کودکی انتظار رود به مدت طولانی بنشیند و تمرکز کند زیرا این طبیعت ذهن سریع کودکان است که در اطراف حرکت کنند و فعالیت داشته باشند.

کودکان می‌دانند با داشتن فعالیت می‌توانند مسائل گوناگونی بیاموزند و همین مسئله سبب حرکت مداوم و سریع به اطراف و جست‌وجوی ناشناخته‌های ذهن می‌شود.

برخی تمرینات و بازی‌هایی وجود دارند که والدین می‌توانند با کودک انجام دهند تا توانایی تمرکز و توجه را در آنان افزایش دهند.

تجسم

از کودک بخواهید چشمانش را ببندد. سپس تصویر یکی از اشکال هندسی مانند مثلث را در ذهن تجسم کند و بعد از آن با چشمان بسته آن تصویر را روی کاغذ ترسیم کند. از او بخواهید این کار را دوباره تکرار کند و تصویر متجسم ذهنش را نقاشی کند، انجام این کار بدون توجه و تمرکز امکان‌پذیر نخواهد بود و این کار هر چه کندتر صورت گیرد به علت افزایش مدت زمان توجه و تمرکز، نتایج بهتری به همراه دارد. در مراحل پیشرفته‌تر می‌توان اشکال متفاوت و پیچیده‌تری مانند مربع، لوزی، ستاره و ... انتخاب کرد.

 حدس شکل‌ها

از کودک بخواهید چشمانش را ببندد، آنگاه اشکال هندسی را به او بدهید و از او بخواهید که نوع آنها را حدس بزند. در مراحل پیشرفته‌تر اشکال حیوانات مختلف را به او پیشنهاد دهید.

 تمرکز بر دما

دستان کودک را در دست بگیرید و هنگامی که چشمانش بسته است، دو شیء کمی گرم و کمی سرد را در دستانش بگذارید و از او بخواهید دمایی را که احساس می‌کند شرح دهد.

 تمرکز بر صدای محیط

هنگامی که با کودک به مکان‌های شلوغ مانند پارک، رستوران، ساحل، جنگل و... می‌روید، از او بخواهید به صدای طبیعت گوش فرا دهد، صداهایی مانند صحبت افراد حاضر در محیط، صدای آب، صدای امواج دریا، صدای برخورد و تماس اشیا، صدای پرندگان و.... اکنون از او بخواهید هر صدایی را که می‌شنود توضیح دهد. وسایل صوتی - تصویری، انواع سی‌دی‌ها و نوارهای مختلفی وجود دارند که صداهای مختلفی از طبیعت هستند و کودک می‌تواند این تمرین تمرکز را در خانه انجام دهد.

بازی با انگشتان

از کودک بخواهید انگشتان دستش را باز نگه دارد و با تمرکز روی یکی از آنها، آن را خم کند. وقتی تمام انگشتانش را بست، دوباره از او بخواهید دستش را باز کند و این بار با تمرکز بیشتر یکی از انگشتانش را خم کرده و دوباره باز کند، سپس همین کار را برای انگشت بعد انجام دهد بدون اینکه انگشتان دیگر را خم کند.

تکنیک تنفس

از کودک بخواهید به آرامی تنفس کند و تا 10 بشمارد. عمل شمارش باید در هر دم و بازدم تکرار شود.

نگاه کردن

شیء را در فاصله چند متری کودک قرار داده و از او بخواهید که به آن شیء بدون پلک زدن نگاه کند. هر چه مدت زمان مشاهده بدون پلک زدن طولانی‌تر شود تمرکز وی را به همان نسبت افزایش خواهد داد.

این نکته را به کودک یادآور شوید پلک نزدن همیشه خوب نیست و مختص انجام این تمرین است زیرا پلک نزدن مداوم سبب خشکی، سوزش و خارش چشم خواهد شد. در پایان هر تمرین به نتایج و پیشرفت‌های حاصله کودک نیز توجه داشته باشید.