باز هم مهری دیگر لبخند را بر لبان نوگلان باغ علم و دانش نشاند
 سلام و عرض تبریک به مناسبت بازگشایی مدارس خدمت شما خانواده های عزیز بنیان

بسیار مسرورم که سالی دیگر را در خدمت این واحد آموزشی و شما عزیزان و پسران دلبندم می باشم .

امیدوارم که روزهای خوب و پر از شادی را سپری کرده باشید.

در اسرع وقت جلسه ای با شما اولیای گرامی خواهیم داشت . کلیه ی موارد ضروری در زمینه ی  آموزشی و موارد دیگر به صورت روزانه برروی وبلاگ قرار خواهد گرفت .

 

  • برنامه ی هفتگی :
    

   زنگ اوّل

   زنگ دوم

   زنگ سوم

   زنگ چهارم

   زنگ پنجم

   شنبه

   قرآن

   ریاضی

   فارسی

   فارسی

   علوم

   یک شنبه

   ریاضی

   فارسی

   علوم

   هنر

   فارسی

   دوشنبه

   فارسی

   ریاضی

   قرآن

   ورزش

   ورزش

   سه شنبه

   ریاضی

   فارسی

   هدیه ها

   علوم

   فارسی

   چهارشنبه

   ریاضی

   فارسی

   قرآن

   هنر

   هدیه ها

   پنج شنبه

   -

   -

   -

   -

   -