پسر گلم

سلام

امیدوارم که تعطیلات به تو و خانواده ات خوش گذشته باشد . اگر یادت نرفته باشد وعده ی ما 23 تا 26 مرداد ماه برای تکمیل کتاب کار تابستانه ات بود . اگر کامل شده از فردا می توانی آن را به دفتر مدرسه تحویل دهی و جایزه ات را بگیری .

دلم برایت تنگ شده ، انشاء الله هرجا که هستی ، سالم و سلامت باشی .

آموزگار تو - باقری