برج هانوی

برج هانوی یک بازی فکری قدیمی است که بمانند یک پازل می ماند. هدف بازی قرار دادن تمامی دیسک‏ها از روی میله سمت چپ به میله دیگر است بطوری‏که باز هم به ترتیب از پایین به بالا بر اساس اندازه دیسک‏ها در یک ستون قرار بگیرند ...

جهت انجام بازی برروی تصویر مقابل کلیک کنید .