سلام پسر گلم

می دونم که این هفته منتظر تکلیف نیستی امّا به وبگاه خودت حتماً سرخواهی زد . زیاد وقتت را نمی گیرم . به خاطر روزهایی که در کنار هم بودیم و امیدوارم برایت قشنگ بوده باشد ، سخته که از روزهای جدایی حرفی برایت بزنم . همیشه گوشه ی قلبم خواهی بود اگر چه نبینمت  . امیدوارم تعطیلات در کنار خانواده برایت پر از زیبایی و شادی و سلامتی باشد . سعی می کنم روی وبگاه مطالب خوبی برای تو و خانواده ات بگذارم ، سعی کن استفاده کنی .

 

و امّا پسرم

به یاد داشته باش که طی کردن پلّه های موفّقیّت در گرو تلاش و کوشش مستمر توست . پس با توکّل به خدای مهربان و دعای خیر پدر و مادر می توانی به آن چه می خواهی دست یابی و فرد مؤثری برای کشور پهناورمان ایران باشی .

دوستدار همیشگی تو

آموزگار تو - ماه آفرین باقری