امروز روز من است نایت اسکین

نه برای هدیه های رنگ رنگ

                     دلخوشم به رنگین کمان فردای شما

امروز روز من است

نه برای گلباران سوسن ویاس

                           همه  گلهای زندگی

                                               دردست من است

امروز روز من است

تابدانید

                          روزی که معلم نباشد

                                                روز نیست

                                                         شب است

تا بدانید

                           دغدغه همه روز وشبم

                                                 پوشاندن جامه علم است

                                                                           برقامتتان

                                                                                که انسانیت  فریاد کند .....

 


تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد.انسان نیز با پذیرش این مسئولیت، نام خویش را در این گروه و در قالب واژه مقدس �معلم� ثبت کرده است. معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک حک می کند و ندای فطرت را به گوش همه می رساند. همچنین سیاهی جهل را از دل ها می زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می سازد.
 
دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر، بر مدار ارزش ها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین، همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه ای را مجال تجاوز به فرهنگ ارزشی دین و میهن فراهم نیاید.

می توان در سایه آموختننایت اسکین

گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم

پس، سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما

ای به طوفان جهالت نوح ما

یک پدر بخشنده آب و گل است

یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین

آن که دین آموزد و علم یقین

 

همکاران عزیزم روزتان مبارک 

سلامتی و شادابی را برایتان آرزومندم .