من به همه مسئولین و دست اندرکاران سفارش می کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخلاقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازند و آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزش ها و نوآوری ها همراهی کنید و روح استقلال  و خود کفایی را در آنان زنده نگهدارید .

صحیفه ی امام ج 21 ص 96 

جهت دریافت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اینجا کلیک کنید .