شخصیت مجموعه ای از جنبه های بدنی ، عادات تمایلات حالات افکار نظریات استعدادها و رفتارهایی است که در فرد بصورت خصوصیات و صفاتی نسبتا ثابت و پایدار در آمده و بصورت یک کل واحد عمل می کند ........


جهت دریافت مطلب اینجا کلیک کنید .